Stáhnout aktuální vydání

Hrotovice

Hrotovice

Leží 20 km jihovýchodně od Třebíče na jižním okraji Českomoravské vrchoviny. Město má katastrální výměru   2 887 ha   a  necelých 1800 obyvatel.

Na místě dnešního města existovaly již v pravěku dvě osady, což dokazuje několik nálezů charakteristických jednak pro neolitickou kulturu a lineární keramiku a dále pro mladší moravskou malovanou keramiku. Není však známo, jak dlouho osady existovaly, ani jakým způsobem zanikly.

Zakladatelem nové vesnice byl zřejmě Dětřich Theodorocus Hrut, jehož jméno se vyskytuje na nejstarších listinách, mimo jiné na listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1202 a na zakládající listině Oslavanského kláštera z roku 1228. Po zakladateli dostala vesnice název Hrutovici, nyní Hrotovice.

Dominantu města tvoří zámek, který byl v renesančním slohu postaven koncem 16. století na místě středověké tvrze. Dnešní podobu získal v první třetině 18. století, kdy byl celkově přestavěn a barokně upraven. Čtvercové nádvoří má v přízemí otevřené arkády, v zámecké kapli je zachována fresková výzdoba.

V dnešní době slouží zámek výhradně ke komerčním a bytovým účelům, je také sídlem Městského úřadu. Nejstarší budovou ve městě je původně románský kostel svatého Vavřince, který byl v polovině 14. století goticky přestavěn a ve druhé polovině 17. století upraven barokně. Ze staré stavby jsou nyní dochovány pouze hlavní zdi.

Nejvýznamnějšími hrotovickými rodáky jsou malíř František Bohumír Zvěřina a akademik Silvestr Prát. Kamenný kříž přímo uprostřed náměstí a na čelní straně zámku pomník jsou připomínkami tragédie z 8. 5. 1945, která se nesmazatelně zapsala do historie Hrotovic. Shodou nešťastných náhod zde v poslední den války zemřelo 114 hrotovických občanů a 36 sovětských vojáků.

Asi 4 km jižně od Hrotovic leží zaniklá středověká ves Mstěnice s tvrzí, poprvé v písemných pramenech zmiňovaná v roce 1393. Ves byla zničena v roce 1468 uherským vojskem krále Matyáše při tažení na Třebíč.

V poválečné době se nejvíc změnila tvář Hrotovic. Byly realizovány rozsáhlé stavební akce, které příznivě ovlivnily život občanů, stejně jako od poloviny 70. let minulého století výstavba blízké Jaderné elektrárny Dukovany. Další velký rozvoj zaznamenaly Hrotovice v 90. letech minulého století. Také v současné době je značná pozornost ze strany vedení města věnována dalšímu rozvoji, o čemž svědčí výrazné investice do infrastruktury, vzdělání, sportovního a kulturního vyžití.

MUZEUM HROTOVICKA

V říjnu loňského roku bylo otevřeno Muzeum Hrotovicka, jehož součástí bude i nové IC. Expozice tohoto muzea je výhradně navázaná na místní  historii, je zde připraveno několik úrovní prohlídky, od hravé (interaktivní hra, focení v ateiléru, nápodoba dílny, kino) až velmi informativní (originální exponáty, virtuální archiv). Převažujícím tématem je prezentace množství hmotných exponátů, s výraznou podporou technických prostředků (audio, video, PC) na rozšíření souvislostí.

Nám. 8. května 2, Hrotovice, tel. 568 860 002

Otvírací doba:

úterý – neděle 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

 

Duben

13. 4. 2019 / Nám. 8. května 1, 8:00
Jarní jarmark

16. 4. 2019 / Společenský sál ZUŠ, 17:00
Vítání jara

Květen

4. 5. 2019 / 8:00
Hrotovická dvacítka

7. 5. 2019 / Nám. 8. května 1, 20:00
Vzpomínková akce k osvobození republiky

Červen

14. 6. 2019 / U Dolního rybníka, 8:00
Den prevence s Policií ČR

16. 6. 2019 / Nádvoří zámku, 17:00
Město v opeře

Červenec

1. 7. - 31. 7. 2019 / Sportovní areál
Kinematograf bratří Čadíků

Srpen

9. 8. 2019 / U Dolního rybníka, 21:30
Ohňostroj

9. 8. - 11. 8. 2019 / U Dolního rybníka
Hrotovická pouť

9. 8. 2019 / U Horního rybníka, 20:00
Pouťová zábava

10. 8. 2019 / Nám. 8. května 1, 8:00
Pouťový jarmark

10. 8. 2019 / U Horního rybníka, 19:30
Koncert Petr Kolář s kapelou

10. 8. 2019 / U Horního rybníka, 21:30
Pouťová zábava se skupinou Lazaret

11. 8. 2019 / Nádvoří zámku, 19:00
Pouťová veselice – dechová hudba IŠTVÁNCI

24. 8. 2019 / 8:00
Hrotovický koločas aneb jízda historických vozidel do vrchu

Září

7. 9. 2019 / Sportovní areál, 13:00
Hrotovicko tančí

21. 9. 2019 / Nám. 8. května 1, 9:00
Běh městem Hrotovice

28. 9. 2019 / Dolní rybník, 8:00
Rybářský piknik

Listopad

23. 11. 2019 / Nám. 8. května 1, 8:00
Podzimní jarmark

Prosinec

1. 12. 2019 / Kostel sv. Vavřince, 17:00
1. adventní koncert

2. 12. 2019 / Prostranství u autobusového nádraží, 16:00
Rozsvícení vánočního stromu

5. 12. 2019 / Nádvoří zámku, 16:30
Setkání s Mikulášem a čerty

8. 12. 2019 / Kostel sv. Vavřince, 17:00
2. adventní koncert

15. 12. 2019 / Společenský sál ZUŠ, 17:00
3. adventní koncert

19. 12. 2019 / Společenský sál ZUŠ, 17:00
4. adventní koncert

31. 12. 2019 / Zámek Hrotovice
Rozloučení s rokem 2019