Stáhnout aktuální vydání

Třebíč

Třebíč

Město Třebíč se nachází v kraji Vysočina a je jeho 2. největším městem. Rozkládá se v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny na obou březích řeky Jihlavy. V současné době žije v Třebíči téměř 37 tis. obyvatel. Počátky Třebíče sahají až do roku 1101, kdy zde moravská údělná knížata Oldřich Brněnský a Litold Znojemský založili benediktinský klášter. Tento klášter patřil k nejbohatším v celém přemyslovském státě a působil jako významné středisko náboženského života a vzdělanosti. Velmi brzy po založení byla Třebíč označována za město, jak to potvrzuje text nejstarší listiny z roku 1277. V roce 1335 byla městská práva Třebíče povýšena podle vzoru královského města Znojma. Důležitým historickým mezníkem byl rok 1468, kdy bylo město během válek mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem téměř zničeno. Původní gotická podoba Třebíče tak vzala za své. Zachována nezůstala ani renesanční Třebíč, jak ji známe ze starších vyobrazení. Po četných požárech byly renesanční a barokní štíty nahrazeny fasádami z konce 19. a počátku 20. století. Velkou cenu proto mají tři dochované renesanční domy na Karlově náměstí, z nichž nejvýznamnější je Malovaný dům. V roce 1525 město přešlo ze správy církevní vrchnosti pod vrchnost světskou, a to rodu Pernštejnů, Osovských a Valdštejnů.
Řadu významných změn pro Třebíč přineslo 19. století. Převaha textilních řemesel (soukenictví, tkalcovství) byla vystřídána výrobou obuvi a zpracováním kůže.
V roce 2003 byly nejvýznamnější památky Třebíče zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a to bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť společně s židovským hřbitovem. Tyto památky dokládají soužití židovské a křesťanské komunity, což bylo jedním z důvodů pro zápis do prestižního seznamu. Třebíčské památky se staly 12. památkou UNESCO v České republice a 3. v Kraji Vysočina. Třebíčské památky UNESCO propojuje naučná stezka „Po stopách opatů a rabínů“. Stezka vám poodhalí něco ze života obou náboženských komunit, které po staletí v Třebíči žily v těsném sousedství. Seznámí vás s nejzajímavějšími místy, židovskými synagogami i křesťanskou bazilikou.
BAZILIKA SV. PROKOPA
Byla budována od 30. let 13. století jako klášterní kostel. Bazilika je postavena v románském slohu a patří k výjimečným stavbám sakrální architektury. Nástěnné malby v opatské kapli patří k nejstarším dochovaným na našem území. Pod východní částí baziliky se nachází krypta, která patří k nejcennějším částem baziliky.

ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ
Patří mezi nejkompletnější v Evropě. Pro čtvrť jsou typické úzké uličky mezi domy, veřejné průchody, rozpěrné oblouky, romantická náměstíčka, verandy a balkony. Čtvrť představuje 108 dochovaných staveb. Významná je především Zadní synagoga, která byla dostavěna v roce 1669. V letech 1989 – 1997 prošla rekonstrukcí a byla zpřístupněna veřejnosti. Nyní slouží jako výstavní
a koncertní síň. Na ženské galerii je umístěn model židovské čtvrti, jak vypadala v roce 1850 a expozice židovské kultury s názvem Místo života – Makom chajim. Výjimečný svým původním vstupem na ženskou galerii je Dům Seligmanna Bauera. Představuje bydlení židovské rodiny v meziválečném
období a expozici košer řeznictví.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Je jedním z největších a nejzachovalejších v České republice. Na rozloze 11 722 m2 je pohřbeno přibližně 11 000 lidí a dochovalo se 3 000 náhrobků.

KARLOVO NÁMĚSTÍ
Náměstí o ploše 2,2 ha je jedním z největších v České republice. Po obou stranách je lemováno domy s historickými fasádami. Významný je především Malovaný a Černý dům, které jsou zdobeny sgrafity.
MĚSTSKÁ VĚŽ
Dominantou města je věž vysoká 75 m. Ciferník hodin o průměru 5,5 m se řadí k největším na evropském kontinentu.
ZÁMEK
Původně benediktinský klášter byl v 16. století přestavěn na zámek a změnil se v sídlo světské vrchnosti Pernštejnů, Osovských a Valdštejnů. Nyní se v prostorách zámku nachází Muzeum
Vysočiny s expozicí mineralogickou, zámeckou, klášterní a muzejní. Všechny expozice jsou interaktivní. V předzámčí je umístěna interaktivní expozice Cesty časem, která nabízí poznání třebíčské
historie a historických řemesel. Určená je především pro děti a mládež. Na exponátech si mohou návštěvníci sami vyzkoušet práci starých mistrů. Celou expozicí provází dvě historické postavy
třebíčských měšťanů, kronikář Suchenius a kupec Calligardi. V přízemí třebíčského předzámčí naleznete expozici Za řemesly minulosti, která připomíná téměř zapomenutá řemesla jako je perleťářství, modrotisk, sedlářství, perníkářství a modiství.
EXPOZICE FRANTA
Stálá expozice darovaného díla od třebíčského rodáka Františka Mertla, uměleckým jménem FRANTA, je světovým unikátem. František Mertl je český malíř a sochař, dlouhodobě žijící ve francouzské oblasti Nice. Franta je autorem celoevropského významu a částí své tvorby přesáhl i evropské hranice. Kromě Třebíče je Frantovo dílo součástí šedesáti významných veřejných sbírek prakticky po celém světě.
ROZHLEDNA NA PEKELNÉM KOPCI
Rozhledna, která se tyčí na vrcholu Pekelného kopce (572 m n. m.), měří 26,5 metrů a je tvořena z modřínového dřeva s kovovými prvky. Její architektonický vzhled odráží znaky třebíčských památek UNESCO. K rozhledně vede značená stezka. Na zhruba pětikilometrové trase jsou rozmístěny jednoduché přístřešky i lavičky.
VODOJEM KOSTELÍČEK
Objekt bývalého věžového vodojemu „Kostelíček“ na Strážné hoře v Třebíči je vodohospodářskou stavbou z období první republiky. Vodojem byl díky rekonstrukci přeměněn na veřejně přístupnou expozici vodárenství s vyhlídkovou plošinou, která nabízí jedinečný výhled na Třebíč.

Mezi další zajímavosti, které můžete v Třebíči navštívit, patří také Aquapark Laguna. Sportovní areál s řadou atrakcí zahrnuje plavecký bazén, zábavní a relaxační část. Vodní radovánky v létě si můžete užít na Polance. Venkovní koupaliště nabízí 3 bazény a tobogán.
V okolí Třebíče se také nachází řada přírodních zajímavostí, například Přírodní park Třebíčsko. Přírodní krásy můžete poznávat pěšky i na kole, protože území je protkáno sítí značených tras.

www.visittrebic.cz

 

 

Turistické informační centrum Národní dům

Karlovo náměstí 47, 674 01 Třebíč

Tel.: +420 568 610 021, +420 775 707 503 e-mail: info@mkstrebic.cz

 

Turistické informační centrum Zadní synagoga

Subakova 1/44, 674 01 Třebíč

Tel.: + 420 568 610 023, + 420 568 823 005, e-mail: infosynagoga@mkstrebic.cz

 

Turistické informační centrum Bazilika

Zámek 1, 674 01 Třebíč

Tel.: +420 568 610 022, +420 777 746 982, e-mail: infobazilika@mkstrebic.cz

 

www.visittrebic.eu

 

TIC Národní dům – otevírací doba:

 

červenec, srpen po – pá                   viagra sans ordonnance 09:00 – 12:00, 12:30 – 18:00
so, ne                    09:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
květen, červen, září po – pá                   09:00 – 12:00, 12:30 – 18:00
so                          09:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
ne                          09:00 – 13:00
říjen – duben po – pá                   09:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
so                          09:00 – 13:00

 

 

TIC Zadní synagoga – otevírací doba:

 

leden – červen 09:00 – 17:00
červenec – srpen 09:00 – 18:00
září – listopad 09:00 – 17:00
prosinec 09:00 – 16:00

 

 

TIC Bazilika – otevírací doba:

 

červen – září po – pá:  09:00 – 17:00
so, ne:    10:00 – 18:00
říjen – květen po – čt:   09:00 – 17:00
pá:          09:00 – 15:00
so, ne:    10:00 – 17:00

 

 


Únor

27. 2. - 16. 3. 2017 / Národní dům Třebíč
Festival divadla 2-3-4 herců

Březen

25. 3. - 26. 3. 2017 / Národní dům Třebíč
Třebíčské loutkářské jaro

Duben

22. 4. 2017 / 15:00
Výprava do nitra vodárenské věže

Květen

21. 5. 2017 / 14:00
Zábavná procházka

27. 5. 2017 / Třebíč
Den dětí

Červenec

1. 7. - 2. 7. 2017 / Areál baziliky sv. Prokopa
Svatoprokopská pouť

14. 7. - 16. 7. 2017 / Židovská čtvrť
Oživené židovské město

14. 7. - 16. 7. 2017 /
Oživené židovské město doby barokní

24. 7. - 29. 7. 2017 / Zadní synagoga
Šamajim

Srpen

18. 8. - 20. 8. 2017 / Podzámecká niva
Slavnosti Tří kápí

Září

16. 9. 2017 / Karlovo náměstí
Bramborobraní

Listopad

11. 11. 2017 / Karlovo náměstí
Svatomartinské slavnosti