Stáhnout aktuální vydání

Police

Police

Obec Police se rozkládá na pahorkatině Českomoravské vrchoviny v průměrné nadmořské výšce 425 m. Polický katastr má v současné době 595 hektarů a v obci žije 335 obyvatel. Z hlediska přírodních podmínek lze obec zařadit do mírně pahorkatinné oblasti. Průmysl zde není příliš zastoupen, což také výrazně ovlivňuje pracovní příležitosti v obci. Nejstarší zmínka o zdejším sídle pochází, dle dokladu z roku 1343. Na přestavbě zdejší tvrze do dnešní podoby zámku se podíleli v 16. století Tavíkovští z Tavíkovic a v 17. a 18. století rod Berchtoldů z Uherčic. Do dějin zámku se pak nesmazatelně vepsal také šlechtický rod Segurů (19. století) a Wraždů z Kunvaldu. Zámek Police byl v roce 1945 zkonfiskován a od roku 1996 je ve vlastnictví obce. Od roku 2005 je každoročně otevřen pro veřejnost. Prostory později v baroku vyzdobil půvabným štukem Baldassar Fontana. Další památky – památník sv. Františka Xaverského, památník obětem 1. a 2. světové války, židovská synagoga a židovský hřbitov. Obec zřizuje základní a mateřskou školu, zásahovou jednotku SDH a obecní knihovnu. V Polici působí aktivně několik organizací – SDH Police, Rybářský spolek, Myslivecký spolek, Fotbalový klub FC Police, Svaz včelařů a Klub maminek. Nejvýznamnější kulturní a společenskou akcí jsou rodácké sjezdy, které mají dlouholetou tradici. Jsou v intervalech pěti let a první byl již v roce 1964. Na štědrý večer již více jak 300 let prochází po obci průvod ovcí. Obec Police používá schválené symboly Parlamentem ČR od 18. 6. 1998. Police je zapojena do několika sdružení a aktivně se podílí na rozvoji celé obce, regionu a kraje po stránce životního prostředí, kultury, sportu, cestovního ruchu a infrastruktury. Z důvodu dochovaných kulturních památek je Police historickou obcí a zároveň používá ve své činnosti moderní prvky dnešní doby.

Muzeum RAF v Polici
Od roku 2017 je otevřená na zámku v Polici stálá expozice věnovaná našim letcům v Royal Air Force (RAF). Cílem všech partnerů, podporovatelů a sponzorů tohoto projektu je zprostředkovávat dnešní mladé generaci pozitivní vzory a morální odkaz československých letců a dalších vojáků, kteří za druhé světové války bojovali proti fašismu.

Muzeum Waldemara Matušky
Otevřeno od r. 2020. Exponáty věnoval p. Miroslav Frost.

Muzeum historických motorek
Otevřeno od roku 2018. V muzeu uvidíte více jak 30 exponátů značky JAWA a ČZ.

KONTAKTY

Obecní úřad
Tel.: 568 445 056
E-mail: urad@obec-police.cz
www.obec-police.cz

Zámek Police
Tel.: 568 445 033
e-mail: zamek.police@seznam.cz

Červenec

1. 7. - 31. 8. 2022 /
Otevření Zámku Police, Muzea RAF, Muzea Waldemara Matušky a Muzea historických motorek pro veřejnost

9. 7. 2022 /
Partnerská návštěva obce Police (okres Vsetín) / fotbalové utkání FC Police – TJ Police, večerní taneční zábava u hasičovny

29. 7. 2022 / sportovní areál; 21:15
Letní kino v Polici

31. 7. 2022 / sportovní areál; 21:15
Letní kino v Polici

Srpen

5. 8. 2022 / sportovní areál; 21:15
Letní kino v Polici

7. 8. 2022 / sportovní areál; 21:15
Letní kino v Polici

27. 8. 2022 / Zámek, zámecký areál
Staň se princeznou

Září

4. 9. 2022 / Poutní místo Hájek
Pouť

Listopad

27. 11. 2022 / náves
1. Adventní neděle

Prosinec

4. 12. 2022 / náves
2. Adventní neděle

11. 12. 2022 / náves
3. Adventní neděle

18. 12. 2022 / náves
4. Adventní neděle

24. 12. 2022 / U staré hospody; 19:00
Štědrovečerní průvod ovcí po obci

Leden

1. 1. 2023 / náves; 0:30
Silvestrovský ohňostroj