Stáhnout aktuální vydání

Police

Police

Obec Police se rozkládá na pahorkatině Českomoravské vrchoviny v průměrné nadmořské výšce 425m. Polický katastr má v současné době 595 hektarů a v obci žije 335 obyvatel. Z hlediska přírodních podmínek lze obec zařadit do mírně pahorkatinné oblasti. Průmysl zde není příliš zastoupen, což také výrazně ovlivňuje pracovní příležitosti v  obci.

Nejstarší zmínka o zdejším sídle pochází, dle dokladu z roku 1343. Na přestavbě zdejší tvrze do dnešní podoby zámku se podíleli v 16. století Tavíkovštví z Tavíkovic a v 17. a 18. století rod Berchtoldů z Uherčic. Do dějin zámku se pak nesmazatelně vepsal také šlechtický rod Segurů (19. století) a Wraždů z Kunvaldu. Zámek Police byl v roce 1945 zkonfiskován a od roku 1996 je ve vlastnictví obce. V roce 2005 je každoročně otevřen pro veřejnost. Prostory později v baroku vyzdobil půvabným štukem Baldassar Fontana. Další památky – památník sv. Františka Xaverského, památník obětem 1. a 2. světové války, židovská synagoga a židovský hřbitov.

Obec zřizuje základní a mateřskou školu, zásahovou jednotku SDH a obecní knihovnu. V Polici působní aktivně několik organizací – SDH Police, Rybářský spolek, Myslivecký spolek, Fotbalový klub FC Police, Svaz včelařů a Klub maminek. Nejvýznamnější kulturní a společenskou akcí jsou rodácké sjezdy, které mají dlouholetou tradici. Jsou v intervalech pěti let a první byl již v roce 1964. Na štědrý večer již více jak 300 let prochází po obci průvod ovcí. Obec Police používá schválené symboly Parlamentem ČR od 18. 6. 1998.

Police je zapojena do několika sdružení a aktivně se podílí na rozvoji celé obce, regionu a kraje po stránce životního prostředí, kultury, sportu, cestovního ruchu a infrastruktury. Z důvodu dochovaných kulturních památek je Police historickou obcí a zároveň používá ve své činnosti moderní prvky dnešní doby.

MUZEUM RAF V POLICI

Od roku 2017 je otevřená na zámku v Polici největší stálá expozice v ČR věnovaná našim letcům v Royal Air Force (RAF). Cílem všech partnerů, podporovatelů a sponzorů tohoto projektu je zprostředkování dnešní mladé generaci pozitivní vzory a morální odkaz československých letců a dalších vojáků, kteří za druhé světové války bojovali proti fašismu.

MUZEUM WALDEMARA MATUŠKY

Otevřeno od roku 2020. Exponáty věnoval p. Miroslav Frost.

MUZEUM HISTORICKÝCH MOTOREK

Otevřeno od roku 2018. V muzeu uvidíte více jak 30 exponátů značky JAWA a ČZ.

KONTAKTY

Obec Police

Tel.: 568 445 056

E-mail: urad@obec-police.cz

www.obec-police.cz

Květen

8. 5. 2021 / Rybník Doubrava, 8:00
Rybářské závody pro dospělé

9. 5. 2021 / Osík, 8:00
Rybářské závody pro děti

Červenec

1. 7. - 31. 8. 2021 /
Otevření Zámku Police

30. 7. - 31. 7. 2021 /
Letní kino v Polici – po 20.letech znovu v zámecké galerii

Srpen

6. 8. - 8. 8. 2021 /
Letní kino v Polici – po 20. letech znovu v zámecké galerii

Září

5. 9. 2021 / poutní místo Hájek
Pouť

Listopad

21. 11. 2021 / 14:00
Vánoční prodejní výstava v bývalé školce

28. 11. 2021 /
1. Adventní neděle

Prosinec

5. 12. 2021 /
2. Adventní neděle

12. 12. - 12. 11. 2021 /
3. Adventní neděle

19. 12. 2021 /
4. Adventní neděle

24. 12. 2021 / u staré hospody, 19:00
Štědrovečerní průvod obcí po obci