Stáhnout aktuální vydání

Police

Police

Obec Police se rozkládá na pahorkatině Českomoravské vrchoviny v průměrné nadmořské výšce 425m. Polický katastr má v současné době 595 hektarů a v obci žije 335 obyvatel. Z hlediska přírodních podmínek lze obec zařadit do mírně pahorkatinné oblasti. Průmysl zde není příliš zastoupen, což také výrazně ovlivňuje pracovní příležitosti v  obci.

Nejstarší zmínka o zdejším  sídle pochází, dle dokladu z roku 1343. Na přestavbě zdejší tvrze do dnešní podoby zámku se podíleli v 16. století Tavíkovštví z Tavíkovic a v 17. a 18. století rod Berchtoldů z Uherčic. Do dějin zámku se pak nesmazatelně vepsal také šlechtický rod Segurů (19. století) a Wraždů z Kunvaldu. Zámek Police byl v roce 1945 zkonfiskován a od roku 1996 je ve vlastnictví obce. V roce 2005 je každoročně otevřen pro veřejnost. Prostory později v baroku vyzdobil půvabným štukem Baldassar Fontana. Další památky – památník sv. Františka Xaverského, památník obětem 1. a 2. světové války, židovská synagoga a židovský hřbitov.

Obec zřizuje základní a mateřskou školu, zásahovou jednotku SDH a obecní knihovnu. V Polici působní aktivně několik organizací – SDH Police, Rybářský spolek, Myslivecký spolek, Fotbalový klub FC Police, Svaz včelařů a Klub maminek. Nejvýznamnější kulturní a společenskou akcí jsou rodácké sjezdy, které mají dlouholetou tradici. Jsou v intervalech pěti let a první byl již v roce 1964. Na štědrý večer již více jak 300 let prochází po obci průvo ovcí. Obec Police používá schválené symboly Parlamentem ČR od 18. 6. 1998.

Police je zapojena do několika sdružení a aktivně se podílí na rozvoji celé obce, regionu a kraje po stránce životního prostředí, kultury, sportu, cestovního ruchu a infrastruktury. Z důvodu dochovaných kulturních památek je Police historickou obcí a zároveň používá ve své činnosti moderní prvky dnešní doby.

MUZEUM RAF V POLICI

Od roku 2017 je otevřená na zámku v Polici největší stálá expozice v ČR věnovaná našim letcům v Royal Air Force (RAF). Cílem všech partnerů, podporovatelů a sponzorů tohoto projektu je zprostředkování dnešní mladé generaci pozitivní vzory a morální odkaz československých letců a dalších vojáků, kteří za druhé světové války bojovali proti fašismu.

Muzeum historických motorek – nově otevřeno od 1. 7. 2018.

KONTAKTY

Obec Police

Police čp. 1, 675 34  Police

Tel.: 568 445 056

IČ: 00290149

E-mail: urad@obec-police.cz

www.obec-police.cz

 

Infocentrum zámek

Tel.: 568 445 033

E-mail: zamek.police@seznam.cz

Květen

11. 5. 2019 / Rybník Doubrava, 8:00
Rybářské závody pro dospělé

12. 5. 2019 / Trkač, 8:30
Rybářské závody pro děti

Červen

28. 6. - 30. 6. 2019 /
XII. Rodácký sjezd v Polici

28. 6. 2019 / 20:00
Taneční zábava Spektrum

29. 6. 2019 / 15:00
Znojemské Grácie

29. 6. 2019 / 17:00
Koncert Kabát – revival

29. 6. 2019 / 20:00
Taneční zábava Čertovi švagři

29. 6. 2019 / 22:00
Koncert Kiss – revival

30. 6. 2019 / 15:00
Muzikanti z Jižních Čech

Červenec

1. 7. - 31. 8. 2019 /
Otevření Zámku a Muzea

26. 7. - 2. 8. 2019 /
Letní kino v Polici

Září

8. 9. 2019 / Poutní místo Hájek
Pouť

Říjen

11. 10. 2019 / 18:00
10. broučkiáda

Listopad

24. 11. 2019 / 14:00
Vánoční prodejní výstava v budově školy

Prosinec

1. 12. 2019 /
1. Adventní neděle

8. 12. 2019 /
2. Adventní neděle

15. 12. 2019 /
3. Adventní neděle

22. 12. 2019 /
4. Adventní neděle

24. 12. 2019 / U staré hospody, 19:00
Štědrovečerní průvod ovcí po obci