Stáhnout aktuální vydání

Moravské Budějovice

Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice je přirozenou branou Podyjí. Rozprostírá se v malebné krajině jihozápadní Moravy na okraji Českomoravské vysočiny. Protéká jím říčka Rokytná. Město leží na státní silnici mezi Jihlavou a Znojmem, na bývalé císařské silnici spojující Vídeň s Prahou. Je součástí trasy cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs.

V písemných pramenech jsou Moravské Budějovice poprvé zmíněny v roce 1231 v listině papeže Řehoře IX. Na město je povýšil český král Přemysl Otakar II. ve 13. století. Roku 1498 král Vladislav Jagelonský potvrdil městu dosavadí privilegia a dal mu znak a pečeť.

Ve městě je soustředěna veškerá občanská vybavenost, spojení s okolím zajišťují autobusové a železniční spoje. Moravské Budějovice jsou místem rekreace, sportovního a kulturního vyžití. Nachází se zde 18 kulturních památek, centrum města je od roku 1990 prohlášeno městskou památkovou zónou.

Dominantou města je kostel sv. Jiljí. Původně románský kostel z 1. poloviny 13. století prošel v 17. a 18. století barokními úpravami. Oltářní obraz sv. Jiljí namaloval v roce 1851 malíř Ignác Dullinger. Nejstarší památkou ve městě je původně románská rotunda na jihovýchodní straně kostela. Stavba válcovitého tvaru pochází zřejmě ze 13. století. V 18. století bylya přeměněna na podvojnou kapli sv. archanděla Michala. Kostel sv. Jiljí dále sousedí s barokně klasicistním  zámkem ze 17. století, který nechal vystavět z radnice a čtyř měšťanských domů Jindřich Rudolf Schaumburk. Interiéry a dispozice zámku jsou převážně renesančnčího a barokního původu. V budově zámku a v budově bývalých mastných krámů je umístěno Muzeum řemesel, které zachycuje historii zaniklých a zanikajících městských řemesel. Jsou zde umístěny také archeologické nálezy z Moravskobudějovicka a další exponáty z historie města od nejstarších dob až do roku 1945. Ve zmíněných masnýchn krámech se nalézá stálá expozice venkovských řemesel. Objekt je podkovovitého půdorysu s půlkruhovitě zaklenutým vjezdem. Od roku 1839 se zde nachází celkem 12 masných  krámů.

V centru města stojí několik architektonicky hodnotných staveb měšťanských domů ze 14. a 15. století. Měšťanský dům č.p. 32 je pozdně gotický objekt s dvoudílným barokním průčelím a dvěma volutovými štíty. K významným stavám patří také budoa radnice na náměstí Míru č.p. 31. Její výstavba je renesanční, včetně dvorních křídel, dílčí zásahy jsou klasicistní. Další hodnotnou stavbou je na Purcnerově ulici dům s cimbuříma s nárožním renesančním arkýřem č.p. 60. Jádro domu je středověké, pozdější renesanční podobu překryla gotizující úprava z 19. století. Fasádní sgrafito je možné shlédnout ve dvoře objektu.

Na  konci 19. století byl postaven Národní dům, nynější sídlo Městského kulturního střediska Beseda, kde probíhá většina kulturních akcí.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Z důvodu rekonstrukce MKS Beseda TIC dočasně na adrese:

nám. Míru 25

676 02  Moravské Budějovice

Tel.: 603 207 511, 603 204 467

E-mail: tic@besedamb.cz

Provozní doba mimo sezónu (září – květen):

Pondělí – Pátek   09:00 – 16:00

Polední pauza     12:00 – 13:00

 

Provozní doba v sezóně (červen – srpen):

Pondělí – Pátek    09:00 – 16:00

Polední pauza       12:00 – 13:00

Sobota – Neděle    10:00 – 1:00

 

Veškeré informace k programu kulturních akcí naleznete na: www.besedamb.cz

Změna programu vyhrazena.

 

Březen

8. 3. 2018 / Sokolovna, kinosál; 20:00
Žalman a Spol.

17. 3. 2018 / zámecké konírny
Ochutnávka jihomoravských vín

Duben

30. 4. 2018 / zámecké nádvoří
Tradiční pálení čarodějnic

Květen

25. 5. 2018 / zámecké nádvoří
Festival Miroslava Kratochvíla

31. 5. 2018 / Pogo bar
Laura Holland a Matt Bullard Band (GB/CZ)

Červen

1. 6. 2018 / letní koupaliště
Zahájení sezóny letního koupaliště

2. 6. 2018 / zámecké nádvoří
Řemeslnický jarmark

15. 6. 2018 / letní kino
Michal David – Open Air Tour 2018

Srpen

17. 8. - 19. 8. 2018 / zámecké nádvoří a kostel sv. JIljí
Mezinárodní hudební festival Václav Hudeček a jeho hosté

Říjen

20. 10. 2018 /
Císařské posvícení

Listopad

17. 11. 2018 / nám. Míru
Lampionový průvod, oslavy Dne boje za svobodu a demokracii