Stáhnout aktuální vydání

Moravské Budějovice

Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice je přirozenou branou Podyjí. Rozprostírá se v malebné krajině jihozápadní Moravy na okraji Českomoravské vysočiny. Protéká jím říčka Rokytná. Město leží na státní silnici mezi Jihlavou a Znojmem, na bývalé císařské silnici spojující Vídeň s Prahou. Je součástí trasy cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs.

V písemných pramenech jsou Moravské Budějovice poprvé zmíněny v roce 1231 v listině papeže Řehoře IX. Na město je povýšil český král Přemysl Otakar II. ve 13. století. Roku 1498 král Vladislav Jagelonský potvrdil městu dosavadí privilegia a dal mu znak a pečeť.

Ve městě je soustředěna veškerá občanská vybavenost, spojení s okolím zajišťují autobusové a železniční spoje. Moravské Budějovice jsou místem rekreace, sportovního a kulturního vyžití. Centrum města je od roku 1990 prohlášeno městskou památkovou zónou.

Dominantou města je kostel sv. Jiljí. Původně románský kostel z 1. poloviny 13. století prošel v 17. a 18. století barokními úpravami. Oltářní obraz sv. Jiljí namaloval v roce 1851 malíř Ignác Dullinger. Nejstarší památkou ve městě je původně románská rotunda na jihovýchodní straně kostela. Stavba válcovitého tvaru pochází zřejmě ze 13. století. V 18. století bylya přeměněna na podvojnou kapli sv. archanděla Michala. Kostel sv. Jiljí dále sousedí s barokně klasicistním  zámkem ze 17. století, který nechal vystavět z radnice a čtyř měšťanských domů Jindřich Rudolf Schaumburk. Interiéry a dispozice zámku jsou převážně renesančnčího a barokního původu. V budově zámku a v budově bývalých mastných krámů je umístěno Muzeum řemesel, pobočka Muzea Vysočiny Třebíč, které zachycuje historii zaniklých a zanikajících městských řemesel, archeologické nálezy z Moravskobudějovicka, exponáty z historie města od nejstarších dob do roku 1945 a zámecký mobiliář. Ve zmíněných masných krámech se nalézá stálá expozice venkovských řemesel. Objekt masných krámů je podkovovitého půdorysu s půlkruhovitě zaklenutým vjezdem. Od roku 1839 se zde nachází celkem 12 masných  krámů.

Západně od kostela sv. Jiljí stojí na terase městského opevnění rozsáhlá budova fary s barokním štítem. Budova se vypíná na skalním ostrohu, na jehož průřezu lze spatřit z Pivovarské ulice vzácný geologický útvar – pararulovou vrásu, která patří mezi geologické rarity.

V centru města stojí několik architektonicky hodnotných staveb měšťanských domů ze 14. a 15. století. Měšťanský dům č.p. 32 je pozdně gotický objekt s dvoudílným barokním průčelím a dvěma volutovými štíty. K významným stavám patří také budova radnice na náměstí Míru č.p. 31. Její výstavba je renesanční, včetně dvorních křídel, dílčí zásahy jsou klasicistní. Další hodnotnou stavbou je na Purcnerově ulici dům s cimbuříma s nárožním renesančním arkýřem č.p. 60. Jádro domu je středověké, pozdější renesanční podobu překryla gotizující úprava z 19. století.

Na  konci 19. století byl postaven Národní dům, nynější sídlo Městského kulturního střediska Beseda, které v roce 2018 prošlo velmi rozsáhlou rekonstrukcí.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Purcnerova 62

676 02  Moravské Budějovice

Tel.: 568 421 322, 603 207 511

E-mail: tic@besedamb.cz

Provozní doba:

Pondělí – Pátek   09:00 – 12:00   13:00 – 16:00

Veškeré informace k programu kulturních akcí naleznete na: www.besedamb.cz

Změna programu vyhrazena.

 

Březen

16. 3. 2019 / MKS Beseda
23. Ochutnávka jihomoravských vín

30. 3. 2019 / MKS Beseda
Kupec Benátský

Duben

9. 4. 2019 / MKS Beseda
Karel Plíhal

19. 4. 2019 / MKS Beseda
Nirvana Tribute

26. 4. - 29. 4. 2019 / zámecké konírny
Chovatelská výstava trofejí

30. 4. 2019 / Zámecké nádvoří
Tradiční pálení čarodějnic

Květen

16. 5. 2019 / MKS Beseda
Divoké kočky

20. 5. 2019 / MKS Beseda
Lewis Creaven Band

Červen

2. 6. 2019 / MKS Beseda
Setkání s Carmen

8. 6. 2019 / nádvoří zámeckých koníren
Řemeslnický jarmark

Srpen

16. 8. 2019 / zámecké nádvoří
Vašo Patejdl s kapelou

17. 8. 2019 / zámecké nádvoří
Yolo kvartet – Beatles ve fraku aneb filharmonici hrají Beatles

Září

9. 9. - 15. 9. 2019 / MKS Beseda
Horákův horácký festival

28. 9. 2019 / MKS Beseda
Koncert české hudby

Říjen

4. 10. 2019 / MKS Beseda
Manželský čtyřúhelník

19. 10. 2019 /
Císařské posvícení

23. 10. 2019 / MKS Beseda
Jazz in duo

31. 10. 2019 / MKS Beseda
Hodina duchů

Listopad

16. 11. 2019 / MKS Beseda
Koncert základní umělecké školy

28. 11. 2019 / MKS Beseda
Gedeonův uzel

Prosinec

5. 12. 2019 / MKS Beseda
Než přijde Mikuláš

11. 12. 2019 /
Arthur a Claire