Stáhnout aktuální vydání

Moravské Budějovice

Moravské Budějovice

 

Město Moravské Budějovice je přirozenou branou Podyjí, jedné z nejkrásnějších turistických oblastí České republiky. Rozprostírá se v malebné mírně zvlněné krajině jihozápadní Moravy, na okraji Českomoravské vysočiny a je důležitým hospodářským i kulturním střediskem jihozápadní Moravy. Protéká jím říčka Rokytná. Město leží na státní silnici mezi Jihlavou a Znojmem, na bývalé císařské silnici spojující Vídeň s Prahou. Je součástí trasy cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs.
V písemných pramenech jsou Moravské Budějovice poprvé zmíněny v roce 1231 v listině papeže Řehoře IX. Na město je povýšil český král Přemysl Otakar II. ve 13. století. Roku 1498 král Vladislav Jagelonský potvrdil městu dosavadní privilegia a dal mu znak a pečeť.
V Moravských Budějovicích se vystřídala řada majitelů, k nimž patřili páni z Lichtenburku, Valdštejnové, Schaumburkové a Wallisové. Ve městě je soustředěna veškerá nezbytná občanská vybavenost.
Spojení do města i do okolí zajišťují autobusové a železniční spoje. Moravské Budějovice jsou místem rekreace i sportovního vyžití. Areál koupaliště nabízí tři bazény, tobogán dlouhý 50 m a pestré sportovní vyžití (minigolf, plážový volejbal, nohejbal, kuželky, tenis, stolní tenis, dětský koutek, aquazorbing aj.). Ve městě se nachází také krytý zimní stadion, tenisový areál, fotbalové hřiště či bowling.
ZAJÍMAVOSTI MĚSTA
V Moravských Budějovicích se nachází 18 kulturních památek, centrum města je od roku 1990 prohlášeno městskou památkovou zónou. Dominantou, vytvářející charakteristické panorama
města, je kostel sv. Jiljí, trojdílný basilikální chrám s presbytářem. Původně románský kostel z 1. poloviny 13. století prošel v 17. a 18. století barokními úpravami. Přistavěna byla boční kaple a 50 m vysoká věž na severní straně kostela. Oltářní obraz sv. Jiljí namaloval v roce 1851 malíř Ignác Dullinger. Nejstarší památkou ve městě je původně románská rotunda na jihovýchodní straně kostela. Stavba válcovitého tvaru pochází zřejmě ze 13. století. Jeho spodní část sloužila jako kostnice. V 18. století byla přeměněna na podvojnou kapli sv. archanděla Michala. Tato kaple není jedinou v Moravských Budějovicích. Ve městě se nalézá také kaple sv. Jana Nepomuckého, která byla postavena na tehdejším hřbitově v roce 1713 a kaple sv. Anny, o níž
se dochovalo jen málo zpráv. Známo je, že v roce 1715 došlo k významné barokní přestavbě kaple a střecha byla pokryta šindelem, který byl později nahrazen pálenou krytinou. Kostel sv. Jiljí sousedí s barokně klasicistním zámkem ze 17. století, který nechal vystavět z radnice a čtyř měšťanských domů Jindřich Rudolf Schaumburk. Interiéry a dispozice zámku jsou převážně renesančního a barokního původu. V budově zámku a v budově bývalých mastných krámů je umístěno Muzeum řemesel, pobočka Muzea Vysočiny Třebíč. Muzeum zachycuje historii města, zaměřenou na zaniklá a zanikající městská řemesla. Jsou zde umístěny také archeologické nálezy z Moravskobudějovicka a další exponáty z historie města od nejstarších dob až do roku 1945. Na zámeckém nádvoří a v zámeckých konírnách jsou pořádány nejrůznější výstavy a koncerty.
Významným prvkem městské historické zástavby jsou masné krámy, v nichž se nalézá stálá expozice venkovských řemesel. Objekt masných krámů je podkovovitého půdorysu s půlkruhovitě zaklenutým vjezdem, zbudovaný v pozdně klasicistním stylu. Od roku 1839 se zde nachází celkem 12 masných krámů.
Západně od kostela stojí na terase městského opevnění rozsáhlá budova fary s barokním štítem. Na faře působil spisovatel P. Václav Kosmák. Budova se vypíná na skalním ostrohu,
na jehož průřezu lze spatřit vzácný geologický útvar – pararulovou vrásu, která patří mezi geologické rarity.
V centru města stojí několik architektonicky hodnotných staveb měšťanských domů ze 14. a 15. století. Na Purcnerově ulici stojí dům s cimbuřím a s nárožním renesančním arkýřem č.p.
60. Jádro domu je středověké, pozdější renesanční podobu překryla gotizující úprava z 19. století. Fasádní sgrafito je možné zhlédnout ve dvoře objektu. V domě se v současné době nachází
kavárna a bar.
Měšťanský dům č.p. 32 je pozdně gotický objekt s dvoudílným barokním průčelím a dvěma volutovými štíty. V domě je dnes umístěna restaurace, penzion a prodejna ovoce a zeleniny. Další
středověké domy č.p. 64 a č.p. 65 byly postaveny při jedné z městských bran. K významným měšťanským stavbám patří také budova radnice na náměstí Míru č.p. 31, její výstavba je renesanční,
včetně dvorních křídel, dílčí zásahy jsou klasicistní. Na konci 19. století byl postaven Národní dům, nynější sídlo Městského kulturního střediska Beseda, kde se koná většina kulturních akcí.
V přízemí Besedy je umístěno Turistické informační centrum a půjčovna krojů. V TIC lze zakoupit mapy, suvenýry, turistické známky, pamětní medaile (100. výročí vydání archeologického
díla místního notáře Jaroslava Palliardiho), různé brožury, knížky a také vstupenky na jednotlivé kulturní akce. O kulturním dění ve městě i v Moravskobudějovickém mikroregionu
je možné se dozvědět také prostřednictvím měsíčníku Moravskobudějovicko, který vydává Beseda ve spolupráci s mikroregionem a který každá domácnost ve městě i v obcích mikroregionu
obdrží do schránky bezplatně.

Turistické informační centrum

Purcnerova 62

676 02 Moravské Budějovice

Tel: 568 421 322; 603 207 511

e-mail: tic@besedamb.cz

Provozní doba

MIMO SEZÓNU:                             V SEZÓNĚ (červen – srpen):

Pondělí – pátek                                  Pondělí – pátek

9:00 – 16:00                                       9:00 – 16:00

Polední pauza                                     Polední pauza

12:00 – 13:00                                     12:00 – 13:00

Sobota – Neděle

10:00 – 14:00

 

Veškeré informace k programu kulturních akcí naleznete na www.besedamb.cz.

Změna programu vyhrazena.

 

 

 

 

 


Březen

9. 3. 2017 / Velký sál Besedy
The Backwards – Beatles revival

18. 3. 2017 / Velký sál Besedy
Ochutnávka jihomoravských vín

24. 3. 2017 / Velký sál Besedy
Kapitán Hybernius a Cypřiš sjíždějí HYPERPROSTOR

30. 3. 2017 / Velký sál Besedy
Pozdní sběr a MARUSH

Duben

6. 4. 2017 / Velký sál Besedy
Will Bernard

7. 4. 2017 / Velký sál Besedy
domácí@štěstí.hned

12. 4. 2017 /
Hvězdy, jak je neznáte – Jakub Kohák, Matěj Ruppert

30. 4. 2017 / Zámecké nádvoří
Pálení čarodějnic

Květen

28. 5. 2017 / Zámecké nádvoří
Festival Miroslava Kratochvíla

Červen

1. 6. 2017 / Letní koupaliště
Zahájení sezony letního koupaliště

Srpen

18. 8. - 20. 8. 2017 /
Mezinárodní hudební festival Václav Hudeček a jeho hosté

Říjen

13. 10. - 15. 10. 2017 /
Císařské posvícení