Stáhnout aktuální vydání

Moravské Budějovice

Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice s přibližně 7200 obyvateli leží na jihozápadě Moravy na okraji Českomoravské vysočiny, rozkládá se kolem silnice spojující Jihlavu se Znojmem. Dominantní památkou města je kostel sv. Jiljí z 1. pol. 13. století, který v 17. a 18. století prošel barokními úpravami. S kostelem na východní straně sousedí barokně klasicistní zámek ze 17. století. Západně od kostela sv. Jiljí stojí budova fary s barokním štítem. V centru města dále nalezneme architektonicky hodnotné měšťanské domy ze 14. a 15. století. Patří mezi ně renesanční dům budovy radnice, hned vedle stojící pozdně gotický dům s dvoudílným barokním průčelím a s dochovanými gotickými články a v přilehlé Purcnerově ulici tzv. Blažkův dům s cimbuřím a nárožním renesančním arkýřem. Vedle těchto a dalších zajímavých památek jsou Moravské Budějovice také příjemným místem odpočinku a relaxace, třeba při procházkách či cyklistických výletech do okolí.

Přijďte se přesvědčit sami, rádi Vás v našem městě přivítáme!

TIC Moravské Budějovice
Purcnerova 62, 676 02  Moravské Budějovice
Tel.: 568 421 322, 603 207 511
E-mail: tic@besedamb.cz
www.besedamb.cz

Duben

22. 4. - 25. 4. 2022 / Zámecké konírny
Chovatelská přehlídka

30. 4. 2022 / Zámecké nádvoří
Pálení čarodějnic

Květen

21. 5. 2022 / Zámecké nádvoří
Ochutnávka vín

Červen

1. 6. 2022 / koupaliště
Den dětí, Řemeslnický jarmark

Červenec

30. 7. 2022 / Zámecké nádvoří
Večer s cimbálovou muzikou a ochutnávkou vín

Srpen

26. 8. 2022 / Letní kino
Loučení s prázdninami

Září

12. 9. - 18. 9. 2022 / MKS Beseda
Horákův Horácký festival

Říjen

14. 10. - 16. 10. 2022 /
Císařské posvícení