Stáhnout aktuální vydání

Jemnice

Jemnice

HISTORIE MĚSTA
První písemná zmínka o Jemnici je z roku 1226. Samotný název města je odvozen od slova „jamníci“, tzn. horníci. Ti zde dolovali v primitivních jámách (šachtách) vzácné rudy. Město bylo založeno jako královský majetek na místě pohraničního hradu. V roce 1227 vydal český král Přemysl Otakar I. příkaz k opevnění sídla. Dodnes je zachována značná část hradeb spolu
se třemi baštami a dvěma barbakány. Bohatou historii Jemnice připomíná 98 kulturních památek zapsaných ve státním seznamu. Hlavní dominantou města Jemnice je kostel sv. Stanislava
se štíhlou věží svítící daleko do kraje. Její elegantní silueta vítá jako první návštěvníky z celého okolí. Neméně významný je i dvoupatrový čtyřkřídlý zámek s rozsáhlým parkem. K dalším
významným památkám v Jemnici patří gotický kostel sv. Víta s podzemními prostory, které byly v roce 2007 uznány za kulturní památku. Hned vedle kostela stojí památná lípa o stáří asi 800 let. V Podolí můžete navštívit kostel sv. Jakuba ze 14. století s románskou válcovou věží, pozůstatkem původní rotundy z 12. století. V Jemnici byla i jedna z nejstarších židovských obcí v českých zemích. Písemně je poprvé připomínána v roce 1336. Židovská čtvrť tvořila jižní část městského jádra.

 

HISTORICKÁ SLAVNOST BARCHAN
V červnu, vždy po sv. Vítu, se v Jemnici koná Barchan, slavnost s tak trochu podivným názvem. Traduje se, že patří mezi nejstarší v Čechách a na Moravě. Prokazatelné je však pouze to, že se uskutečnila už v roce 1713. Průběh oslav se měnil podle vkusu měšťanů. Nikdy se ovšem nezměnilo jádro celé slavnosti, kterým je běh čtyř poslů. Po celou dobu pak město žije jarmarkem a pouťovými atrakcemi. Připraven je také bohatý historický a kulturní program a tradiční nedělní pouť ke kostelu sv. Víta.
Od roku 2013 je Běh o barchan zapsán v Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.

ZÁMEK JEMNICE
Zámek vznikl přestavbou zeměpanského hradu založeného patrně v první polovině 13. století. V 16. stol. byl hrad přestavěn na renesanční zámek. V roce 1842 koupil panství markrabě Alfons Pallavicini a došlo k velkolepé přestavbě celého areálu v pseudo-rokokovém stylu. Za války v roce 1943 zámek ukrýval vídeňské umělecké sbírky. Sloužil také jako ubytovna studentům vídeňské
konzervatoře. Roku 1945 byl zámek konfi skován a zámecké budovy využívala armáda k ubytování mužstva. V roce 1992 zanikl jemnický vojenský útvar a zámek zůstal prázdný. Od roku 1994 je celý areál v majetku městaJemnice. Zámek je obklopen rozsáhlým parkem (21ha).
Otevřeno: květen – říjen 2017
Expozice:
– Vojenské muzeum na zámku v Jemnici
Aktuální informace na www.cyriaci.com

KOSTEL SV. VÍTA + PODZEMNÍ PROSTORY
Na východním okraji města je gotický kostel sv. Víta, který byl v 15. století součástí františkánského kláštera. V roce 2012 byly v kostele v rámci restaurátorských prací objeveny středověké nástěnné malby s námětem KorunaPanny Marie, která je ve všech ohledech výjimečnou památkou nástěnného malířství v českých zemích. Pod kostelem sv. Víta se nacházejí podzemní prostory.
Otevřeno: červenec + srpen 2017
Út – Ne 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
www.tic.jemnice.cz nebo tel.: +420 721 508 737.

MUZEUM JEMNICE
Otevřeno: květen a září
So, Ne 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
červen – srpen
Út – Ne 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Expozice: Dějiny Jemnice, Jemnický svět čaje a výstava Historie slavnosti Barchan.
VÝLETNÍ VLAK NA TRATI JEMNICE – MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě zajišťuje příležitostné jízdy a letní prázdninový provoz vlaku na trati Jemnice – M. Budějovice.
Více informací a aktuální jízdní řád najdete na www.svd-jzm.cz, info@svd-jzm.cz nebo tel.: +420 724 256 182.

POHÁDKOVÁ STEZKA PANENSKÁ
Pohádková stezka je dlouhá 4 km a vede po lesních a asfaltových cestách v okolí obce Panenská (7 km od Jemnice). Setkáte se zde s různými pohádkovými postavami a prožijete kouzelná dobrodružství. Jedenácti zastaveními Vás provede malé, vnímavé, zvídavé a hravé Človíče. Stezka je celoročně přístupná, a to zdarma.
Více informací na www.pohadkovastezka.jemnice.cz nebo www.facebook.com/pohadkovastezka.

PAINTBALL JEMNICE
Hřiště na paintball je umístěno v bývalém muničním skladu o rozloze 45.000 m2. Je tvořeno uměle a přírodně vybudovanými překážkami. Zapůjčení kompletního vybavení zajištěno.
Více informací na tel.: +420 731 113 033 www.paintball-jemnice.cz, info@paintball-jemnice.cz.
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Jelikož se hřbitov nalézá ve stejných místech jako na počátku existence židovské obce ve 14. století, patří bezpochyby k nejstarším židovským pohřebištím na Moravě. Najdeme ho asi 200 metrů jihozápadně od židovské čtvrti, pod parkem Obůrkou. Židovský hřbitov je celoročně volně přístupný veřejnosti.
VÍCEÚČELOVÁ VODNÍ NÁDRŽ JEMNICE
Otevírací doba koupaliště: pouze letní měsíce
PO 13:00 – 20:00 hod.
ÚT – NE 9:00 – 20:00 hod.
V areálu je velký plavecký bazén se skluzavkou, střední bazén se slanou vodou a brouzdaliště pro nejmenší návštěvníky. K dispozici je občerstvení a půjčovna sportovního vybavení.
Aktuální informace na tel.: +420 721 508 737.

 


Květen

1. 5. 2017 /
Jízda výletního vlaku SVD – JZM – Prvomájové jízdy

13. 5. - 26. 5. 2017 /
Výstava 790 let jemnických hradeb

Červen

3. 6. 2017 /
Jízda výletního vlaku SVD – JZM – Dětský den

3. 6. 2017 / Panenská
Večerníčkův pohádkový les

9. 6. 2017 /
Noc kostelů

16. 6. - 19. 6. 2017 /
Historická slavnost Barchan

Červenec

1. 7. - 3. 9. 2017 /
Jízdy výletního vlaku SVD – JZM – Prázdninový provoz

5. 7. 2017 /
Strašidelné podzemí

6. 7. 2017 /
Výtvarné dílny pro děti

11. 7. 2017 / zámek
Jemnické dřevohrátky

11. 7. - 12. 7. 2017 /
VII. jemnická bitva v zámeckém parku

13. 7. 2017 /
Výtvarné dílny pro děti

18. 7. 2017 /
Koupaliště patří námořníkům

20. 7. 2017 /
Výtvarné dílny pro děti

27. 7. 2017 /
Výtvarné dílny pro děti

29. 7. 2017 / Pohádková cesta Panenská
Výlet za človíčetem

Září

1. 9. 2017 /
Jízda výletního vlaku SVD – JZM – Třebelovický táborák (konec prázdnin)

2. 9. 2017 /
Loučení s mašinkou

2. 9. 2017 /
HMB turnaj „O pohár královského města Jemnice 2017“

9. 9. - 10. 9. 2017 /
Dny evropského dědictví

30. 9. 2017 /
Jízdy výletního vlaku SVD – JZM – Babí léto

Říjen

26. 10. 2017 /
Dýňová stezka

28. 10. 2017 /
Jízdy výletního vlaku SVD – JZM – Lampionový vlak